On site in off site optimizacija

Optimizacija spletnih strani (v angleščini se uporablja kratica Seo – Search engine optimization) se deli na on site in off site optimizacijo spletne strani.

On site optimizacija pomeni, da se vašo spletno stran preuredi, tako da je prijazna do iskalnikov (Google, Najdi.si,…) in je maksimalno optimizirana na ključne besede povezane z vašo dejavnostjo. On site optimizacijo se ponavadi naredi enkrat in je to narejeno za vedno.

Off site optimizacija pa je predvsem pridobivanje povezav z drugih spletnih strani na vašo spletno stran. Povezave moramo pridobivati v pravilnem časovnem obdobju, moramo uporabljati pravi povezovalni tekst, upoštevati moramo sorodnost, kvaliteto spletne strani,……… plus še veliko malenkosti. Če ne upoštevamo navedenih pravil lahko strani naredimo več škode kot koristi.
Off site optimizacija je delo, ki ni nikoli končano. Vseskozi je treba delati na njej, v nasprotnem primeru se hitro zgodi, da stran izgubi pozicije v iskalnikih.

Večina podjetji, ki se ukvarja z optimizacijo spletnih strani (seo podjetja) on site optimizacijo računa v enkratnem znesku. Za off site optimizacijo pa se ponavadi dogovori za mesečno plačilo. Višina je odvisna od težavnosti in števila ključnih besed. Ponavadi se seo podjetje in naročnik dogovorita, koliko bo na mesec stala pozicija za določeno mesto.

Za primer naj vam povem, kako se je naše podjetje dogovorilo za optimizacijo spletne strani za računovodski servis. Najbolj pomembni ključni besedi sta računovodstvo in računovodski servis. Dogovorili smo se, da mesečno dobimo plačano glede na doseženo pozicijo za vsako ključno besedo in sicer:
– 250 evrov za prvo mesto
– 150 evrov za drugo mesto
– 120 evrov za tretje mesto
– 100 evrov za četrto mesto
– 80 evrov za peto mesto
….

To pomeni, če je v preteklem mesecu bila spletna stran računovodskega servis uvrščena na Google.si na drugem mestu pod besedo računovodstvo in na četrtem mestu pod besedo računovodski servis, to pomeni da nam plačajo 150 evrov (računovodstvo) + 100 evrov (računovodski servis), ker je 250 evrov na mesec.

Naj še povem, da za ključni besedi računovodstvo in računovodski servis vlada na spletu zelo huda konkurenca. To pomeni veliko dela za seo podjetje in večji račun za naročnika. Za nekatere manj konkurenčne ključne besede, boste seo podjetju plačali veliko manj. Za nekatere (nepremičnine, okna, avto, vreme,..) pa tudi veliko več.