Optimizacija brez rizika

riskfree-redČe tudi vaše spletne strani ne dosegajo obiska kot ste ga pričakovali, je čas, da razmislite o optimizaciji le teh. Dober obisk spletnih strani je namreč predpogoj za uspešnost vašega spletnega posla. Velja namreč, da skoraj 80% uporabnikov, ki v iskalniku iščejo nek pojem, obišče samo prvo stran zadetkov, ki se pojavi po iskanju njihove ključne besede. Povedano drugače, če vaše spletne strani ni na prvi strani zadetkov izgubljate 80% potencialnih strank.

Ampak, kaj sploh je optimizacija spletnih strani? Ponavadi govorimo o SEO (Search Engine Optimization) in SEM (Search Engine Marketing) optimizaciji. Načeloma pri obeh ne gre za nasprotujoči si storitvi, ampak ena drugo dopolnjujeta. Bistvena razlika med obema je v tem, da se SEO bolj osredotoča na doseganje dobre (oziroma kar najboljše možne) uvrstitve na zgoraj omenjeni prvi strani organskega (organic search) iskanja nekega pojma v iskalniku, medtem ko gre pri SEM za možnost zakupa posameznih ključnih besed v iskalnikih, te pa potem potencialne stranke usmerjajo na ciljne (torej vaše) spletne strani. Če se želite s spletnim poslom kar najbolj uspešno ukvarjati, boste morali poskrbeti, da bodo vaše spletne strani zadostile obema že omenjenima pogojema. Torej, da bodo izpisane na prvih straneh rezultatov iskanja (SEO) in da boste hkrati »zakupili« tiste ključne besede, ki bodo iskalce pripeljale na vašo stran (SEM). SEM je načeloma precej dražja rešitev, hkrati pa se učinek le te pozna zgolj na kratek rok. Ko z zakupom ključnih besed prenehate, bo vaša stran uvrščena na enaka mesta, kot je bila pred zakupom.

Kot v vsakem poslu, tudi pri optimizaciji obstaja določena stopnja tveganja. Lahko se namreč zgodi, da vložen čas (če se bomo optimizacije lotili sami) ali pa denar (če bomo zadevo prepustili strokovnjakom) ne bosta obrodila želenih sadov. Danes na spletu lahko najdemo kar nekaj priporočil, orodij pa tudi blogov s strokovnimi SEO nasveti, da se lahko (z osnovnim znanjem izdelave spletnih strani) optimizacije lotimo tudi sami. A, če tega nismo najbolj vešči oziroma bi radi dosegli kar najboljše rezultate, je smiselno, da zadevo prepustimo tistim, ki se z optimizacijo ukvarjajo profesionalno.

risk dicePri izbiri primernega ponudnika je smiselno upoštevati nekaj priporočil. Prvo so vsekakor ponudnikove reference, za katere ga povprašamo ali pa si jih pridobimo sami. Če smo z njimi zadovoljni, je naslednji korak pridobitev ponudbe. Bistvena komponenta dobre ponudbe za optimizacijo je vsekakor natančna analiza trenutnega stanja in predlogi, kako to stanje izboljšati. Med osnovna priporočila morajo vsekakor spadati tudi naslednje postavke: kritična izbira ključnih besed (le te morajo biti vezane na vaše dejavnosti in ne sme jih biti preveč), posvečanje opisovanju spletne strani (opis naj bo primeren in predvsem dovolj zanimiv) in njeni vsebini (kakšna je vsebina in kako so predstavljene fotografije. Smiselna je uporaba alternativnih opisov fotografij s pomočjo katerih iskalniki lažje ugotovijo, kaj fotografija na strani predstavlja) ter ukvarjanje z naslovi spletne strani (biti morajo kratki in jedrnati). Nenazadnje pa je pomembna tudi smiselno izbrana domena, kjer bo optimizirana spletna stran gostovala.

Kljub natančni preučitvi zgoraj napisanega še vedno nimamo zagotovila, da bo naročena optimizacija tudi uspešna. Povedano drugače, če po opravljenem končnem plačilu optimizacije vaše spletne strani ne bo na prvi strani zadetkov, ste tvegali in »izgubili« samo vi kot naročnik, pridobil pa le izvajalec, ki je izstavil račun. Zato je zelo pomembno izhodišče za izbiro ponudnika zagotovo tudi vezava stroška optimizacije na končne rezultate.